Khẩu hiệu của công ty chúng tôi: Người luôn giúp đỡ người!

Polpharma ở Việt Nam
 

mapa

CẢNH GIÁC DƯỢC & THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG THUỐC

Trong trường hợp quan sát thấy hoặc nghi ngờ phản ứng có hại khi sử dụng các sản phẩm thuốc của Polpharma, hãy liên hệ với người chịu trách nhiệm về thông tin an toàn thuốc của Polpharma tại Việt Nam, từ thứ hai đến thứ sáu, 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Vào thời gian khác – cuối tuần, nghỉ lễ và trước 9:00 sáng hoặc sau 5:00 chiều, xin hãy gọi vào số 0914316683.

Bạn cũng có thể điền vào mẫu cảnh giác dược đính kèm sau đó gửi qua email tới địa chỉ email dưới đây.

Người chịu trách nhiệm về thông tin an toàn thuốc của Polpharma tại Việt Nam sẽ phải cung cấp các thông tin về các sản phẩm của Polpharma và trả lời các câu hỏi y tế liên quan.

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
e-mail:

 

Mẫu cảnh giác dược

 

Polpharma trên thế giới

Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.